Kontakta oss idag

SPN – Sourcing Professionals Nordic

Vi tillhandahåller professionell rådgivning inom sourcing och outsourcing, affärs- och verksamhetsutveckling, transformation och supply chain management. Det innebär att vi bistår våra kunder med hur de kan utveckla sin verksamhet relaterat till sourcing (både in- och outsourcing), vad det ställer för krav på ledning och styrning samt att vi bistår med att upphandla rätt leverantör och teknologi för att utveckla våra kunders konkurrenskraft.

Våra
erbjudanden

Vi erbjuder oberoende rådgivning inom sourcing och supply chain till organisationer som vill förbättra sina IT- och verksamhetsprocesser – från strategi till förvaltning, styrning och omförhandling av kontrakt. Vi strävar efter att stärka affärsnyttan för såväl köpare som leverantör i en sourcingrelation.

Våra uppdragsgivare

Vi vill nå en hög grad av samverkan med våra kunder och vi uppskattas av våra kunder för att vi arbetar med kunden och inte åt denne. Vi gör det helt enkelt möjligt för kunden att tillgodogöra sig våra kunskaper, erfarenheter och verktyg så att kunden bygger upp sin egen förmåga långsiktigt. Vi tror att endast genom detta arbetssätt kan våra kunder dra nytta av vår mångåriga erfarenhet, våra metoder, verktyg och best practice och att vi därigenom får möjlighet att bygga ett bestående värde hos denne

SPN
Karriär

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med ambitiösa och högpresterande personer inom sourcing och supply chain management. Hos oss får man arbeta med intressanta och utmanande uppdrag, göra skillnad hos kunderna och bidra till att bygga verksamheter.

Läs mer